דליה רגב

21.11.1967
נערת ישראל לשנת 1967
דליה רגב
צילום : "לא ידוע"