מדלין הרטוג-בל

28.11.1967
מיס עולם לשנת 1967
מדלין הרטוג-בל
צילום : "סוכנות AP"