אביטל פז

19.12.1967
דוגמנית
אביטל פז
צילום : "סמי בן גד"