אן הולי

26.12.1967
דוגמנית
אן הולי
צילום : "סידני פיזן"