פרו פרת

02.01.1968
דוגמנית
פרו פרת
צילום : "סידני פיזן"