ירדנה הדר

16.01.1968

זמרת שאת קולה אנו מכירים בשיר "זמר נוגה" (התשמע קולי)

ירדנה הדר
צילום : "סמי בן גד"