פמלה

23.01.1968
דוגמנית
פמלה
צילום : "סינדי פיזן"