אליס לובלי

06.02.1968
דוגמנית
אליס לובלי
צילום : "סוכנות ה.ד.ן."