בתיה גוטספלד

30.04.1949
דמות השבוע: בתיה גוטספלד, נשיאת כבוד של הסתדרות המזרחי באמריקה ועומדת בראש כל מוסדותיו בארץ. בצילום בראש העמוד: אם ובתה בשדה - "האביב בא סוף סוף"
בתיה גוטספלד
צילום : "לא ידוע"