לאה בן נפתלי

27.02.1968
דוגמנית
לאה בן נפתלי
צילום : "סמי בן גד"