רוז הרמן

02.04.1968
רוז הרמן
צילום : "סטודיו פרס"