אדר אשר

09.04.1968
דוגמנית
אדר אשר
צילום : "סמי בן גד"