ברכה קרשנר

16.04.1968
דוגמנית
ברכה קרשנר
צילום : "סמי בן גד"