רחל רימון

23.04.1968
דוגמנית
רחל רימון
צילום : "סמי בן גד"