פנינה רייזמן

07.05.1968
דוגמנית
פנינה רייזמן
צילום : "מ. וורוצלבסקי"