מירי זמיר וטדי קולק

04.06.1968
מלכת היופי ברגע ההכתרה עם ראש עיריית ירושלים
מירי זמיר וטדי קולק
צילום : "לא ידוע"