מרים פרי

18.06.1968
נערת ישראל לשנת 1968
מרים פרי
צילום : "סמי בן גד"