מירי זמיר ומרים פרי

25.06.1968
מלכת היופי ונערת ישראל לשנת 1968
מירי זמיר ומרים פרי
צילום : "סמי בן גד"