מירי זמיר

02.07.1968
מלכת היופי בבגד ים של גוטקס
מירי זמיר
צילום : "סמי בן גד"