שרה דביר

09.07.1968
מלכת החן
שרה דביר
צילום : "סמי בן גד"