מרים פרי

16.07.1968
נערת ישראל שנבחרה לייצג אותנו בתחרות מיס תבל
מרים פרי
צילום : "סמי בן גד"