מרתה וואסקונזלוס

30.07.1968
מיס תבל
מרתה וואסקונזלוס
צילום : "סוכנות AP"