פמלה

13.08.1968
דוגמנית
פמלה
צילום : "סינדי פיזן"