פרו פרת

20.08.1968
דוגמנית
פרו פרת
צילום : "סידני פיזן"