עליזה רוהר

27.08.1968
דוגמנית
עליזה רוהר
צילום : "ר. בובליץ"