הדה ליזי

03.09.1968
דוגמנית
הדה ליזי
צילום : "ר. בובליץ"