נינה רום

10.09.1968
דוגמנית
נינה רום
צילום : "ר. בובליץ"