דניאלה הוד

15.09.1968
מלכת החן
דניאלה הוד
צילום : "לא ידוע"