דוגמנית

30.09.1968
לובשת סריג, עם הפניה לחוברת סריגה שצורפה לעיתון
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"