אילנה רובלין

22.10.1968
דוגמנית
אילנה רובלין
צילום : "ר. בובליץ"