מירי זמיר

05.11.1968
מלכת היופי לשנת 1968
מירי זמיר
צילום : "סמי בן גד"