מירי זמיר

12.11.1968
מלכת היופי בדרכה לתחרות מיס עולם
מירי זמיר
צילום : "סמי בן גד"