ארנה רדינג

19.11.1968
דוגמנית
ארנה רדינג
צילום : "ר. בובליץ"