ביני אסלי

03.12.1968
דוגמנית
ביני אסלי
צילום : "ר. בובליץ"