סילביה שונין

10.12.1968
דוגמנית
סילביה שונין
צילום : "ר. בובליץ"