קטיה מלון

24.12.1968
דוגמנית
קטיה מלון
צילום : "ר. בובליץ"