הלן סטורין

21.01.1969
דוגמנית
הלן סטורין
צילום : "ר. בובליץ"