עדנה ורדין

28.01.1969
דוגמנית
עדנה ורדין
צילום : "ר. בובליץ"