מליטה שיפר

02.06.1949
בצילום בראש העמוד: "סלינו על כתפינו, ראשינו עטורים". דמות השבוע: מליטה שיפר, ציירת
מליטה שיפר
צילום : "לא ידוע"