ג'רלדין היל

25.02.1969
דוגמנית
ג'רלדין היל
צילום : "סידני פיזן"