ברטינה קרטו

18.03.1969
דוגמנית
ברטינה קרטו
צילום : "לא ידוע"