תרצה ארבל

31.03.1969

שחקנית, השתתפה בסרטים "איריס" (1968), "המטרה טיראן" (1968), "מקרה אישה" (1969) ו"מרגו שלי" (1969)

תרצה ארבל
צילום : "סמי בן גד"