מילי ארמין

08.04.1969
דוגמנית
מילי ארמין
צילום : "ר. בובליץ"