גילה אלמגור

14.04.1969
שחקנית תיאטרון הבימה
גילה אלמגור
צילום : "לא ידוע"