אימוגן וודוופורד

22.04.1969
דוגמנית
אימוגן וודוופורד
צילום : "סידני פיזן"