מילי שניר

29.04.1969
דוגמנית
מילי שניר
צילום : "ר. בובליץ"