ירדנה נובקוביץ

06.05.1969
דוגמנית
ירדנה נובקוביץ
צילום : "אוסקר טאובר"