חוה לוי וטדי קולק

19.05.1969
מלכת היופי מוכתרת על ידי ראש עיריית ירושלים
חוה לוי וטדי קולק
צילום : "חיים פין"