חוה לוי

26.05.1969
מלכת היופי לשנת 1969
חוה לוי
צילום : "סמי בן גד"