חוה לוי

02.06.1969
מלכת היופי בבגדי הים של חברת אלסטקס
חוה לוי
צילום : "סמי בן גד"